fbpx

Hoe krijg je een beeldbel-link veilig en privé bij de patiënt?

                                                           

Hoe krijg je een beeldbel-link veilig en privé bij de patiënt?

Talloze huisartsen waren vorig jaar plotseling genoodzaakt om nóg meer digitaal te werken dan voorheen. Door COVID-19 is digitalisering in huisartsenpraktijken versneld en deze tendens gaat gepaard met problematiek in ICT.

Want: ”Hoe krijg je een beeldbel-link veilig en privé bij de patiënt?”

Om dit probleem op te lossen is de ROHA gestart met het project ‘ICT-stimuleringspakket’.
In dit project wordt er met 120 huisartsen(praktijken) geïnventariseerd wat wensen in digitalisering zijn en hoe zij daarin ondersteund kunnen worden.

Vandaag spreken we projectleider Huib Hoogendijk, programmaleider IT en e-health bij de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA).

Projectleider Huib Hoogendijk, programmaleider IT en e-health bij de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA).

 

Hoogendijk: “Om een goed beeld te krijgen van digitalisatie vraagstukken in de huisartsenpraktijk moeten er veel gesprekken gevoerd worden met huisartsen. Om dit snel en efficiënt voor elkaar te krijgen zochten we een projectmanager die initiatief kan nemen, niet te afwachtend is en kennis heeft van digitalisering in de zorg. Daarnaast moest het een projectmanager zijn die een bepaalde ‘eagerness’ met zich meebrengt.”

“Bij deze taakbeschrijving was de keuze voor een passende projectmanager snel gemaakt. Projectmanager Claudia Borsch, van oorsprong ergotherapeut en masterstudent Innovatie in Zorg en Welzijn, nam de opdracht met open armen aan en ging in november 2020 van start.

Projectmanager Claudia Borsch, van oorsprong ergotherapeut en masterstudent Innovatie in Zorg en Welzijn.

 

Borsch: ”In mijn ogen is een project pas geslaagd als eindgebruikers (in dit geval de huisartsen) tevreden zijn. Ik geloof dat de ROHA met dit project passende en effectieve ondersteuning aan huisartsen biedt en ik ben blij dat ik mijn kennis en kunde kan gebruiken om dit project te laten slagen.”

In het project ‘ICT-stimuleringspakket’ wordt in kaart gebracht waar de knelpunten liggen van huisartsen bij het gebruik van ICT in de praktijk. Na het voeren van verschillende gesprekken wordt er passend advies gegeven en een aanbod van (technologische) oplossingen uiteengezet die de huisarts moeten ondersteunen in het digitaliseren van de praktijk. Vervolgens wordt een implementatieplan opgesteld die een adequate adoptie moet garanderen. 

Hoogendijk: “Vertrouwen is essentieel. Doordat Claudia een zorggerelateerde achtergrond heeft en zowel de positie als zorgverlener als patiënt begrijpt, had ze aan een half woord genoeg en groeide het vertrouwen rap.”

De volgende stap: de implementatie. MediMaat specialiseert zich hierin door de inzet van medisch studenten en gespecialiseerde projectmanagers. Samen weten ze namelijk precies hoe je pionier kunt zijn in de digitale revolutie en hoe je een beeldbel-link veilig en privé bij de patiënt krijgt. 

Klik hier voor meer voorbeelden van implementatieprojecten van MediMaat.

Zet MediMaat in voor een project!

Wilt u Medimaat inzetten voor de implementatie van zorgtechnologie of heeft u een ander project waarbij u ons team en onze studenten in wilt zetten? Bel of mail ons dan! Ook als u wilt oriënteren staan we u graag te woord en denken we met u mee.

Sluiten

link delen

Link kopiëren naar klembord